פעילות המתקן

המטרה המרכזית שלשמה הוקם המתקן היא צמצום ההטמנה וההשפעות הסביבתיות שלה.

המתקן יחלץ מהפסולת העירונית שתיאסף את כל מוצרי הפלסטיק, הקרטון, הנייר, הזכוכית והמתכות ויפיק מהם חומרים לשימוש חדש בתעשייה כמו קומפוסט לשימוש
חקלאי וייצור חשמל מביוגז

במתקן ייעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות המיושמות בעולם הן מבחינת ניצול הפסולת כמשאב והן בהיבט של מניעת מפגעים סביבתיים.

המתקן הוא חלוץ בתחומו וראשון מסוגו בארץ ונמצא בשלבי אישור אחרונים של תוכניות הבניה.

המתקן המתוכנן הינו מתקן סגור ולפיכך האוויר נפלט בצורה מבוקרת לאחר טיפול דו שלבי על ידי סקראבר ופילטר ביולוגי.

מהות המתקן הוא תרומה ודאגה לסביבה. מתוקף זאת המתקן ישמור על ערכי הטבע ובעלי החיים בסביבה.

המתקן עתיד לקלוט ולטפל בכאלף טון פסולת עירונית ביום.