שאלות ותשובות

חברת זירו וויסט נוסדה על ידי חברת שיכון ובינוי וחברת GES (חברה בת של ג'נריישן קפיטל) במטרה לסייע לקידום המטרות הלאומיות של המשרד להגנת הסביבה בהפחתת כמות הפסולת המוטמנת ובמיחזור פסולת בישראל.

החברה מקימה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מתקן טיפול בפסולת באזור השפד"ן לתקופת הפעלה של 25 שנה כחלק מהתוכנית הלאומית של מדינת ישראל. תכנון המתקן ותפעולו נעשים בפיקוח צמוד של משרד הגנת הסביבה ועומדים בקריטריונים המחמירים ביותר.

לשתי החברות, שיכון ובינוי ו GES ניסיון ארוך שנים בתכנון והקמה של פרוייקטי תשתית לאומיים.

 

כיום הפסולת הביתית נאספת באמצעות דחסניות (משאיות ירוקות) לאתר ביניים (תחנת מעבר) בו היא נערמת לערמות גדולות ולאחר מכן מועמסת ברובה הגדול על משאיות ונשלחת להטמנה באדמת ישראל (בעיקר באזור באר-שבע וים המלח). זהו תהליך בלתי הפיך בו אנו
(1) משנעים כמויות גדולות של פסולת על כבישי ישראל
(2) ממחזרים פסולת בהיקף נמוך
(3) מזהמים לעד את הקרקע של מדינתנו באופן הפוגע בנו ובדורות הבאים.

ואכן, הטמנת פסולת היא שיטת הטיפול הנמצאת, בכל העולם, בעדיפות אחרונה בהיררכיית הטיפול בפסולת בשל העלות הסביבתית הגבוהה של הטמנה. למרות זאת, ישראל מטמינה היום מעל 80% מהיקף הפסולת.

הפחתת אחוזי ההטמנה והפקת חשמל ותוצרי מיחזור בהיקף הגבוה ביותר לטובת מדינת ישראל והדורות הבאים והינה חלק מהתוכנית האסטרטגית של מדינת ישראל לטיפול בפסולת עד 2030 להפחתת שיעור ההטמנה מ-80% כיום ל-26% ב-2030.

על פי יעדי התוכנית עד 2030 כ 51 אחוז מהפסולת בישראל תמוחזר, כ 23 אחוז מהפסולת תושב לאנרגיה ורק כ 26 אחוז תוטמן בקרקע.

בהתאם למדיניות ממשלת ישראל והמשרד להגנת הסביבה, המתקן שיוקם על ידי זירו וויסט יחליף תחנות מעבר קיימות וישנות באזור ראשון לציון והסביבה ויהיה המתקן המתקדם ביותר בישראל להפרדה ומיחזור של פסולת ביתית.

מטמנת עברון בדרום הארץ (מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה)

https://www.gov.il/he/departments/guides/landfilling_in_israel

המתקן יטפל בפסולת שתועבר אליו, ימיין את הפסולת, ימחזר חומרים בהם ניתן לעשות שימוש חוזר, ויפחית את כמות הפסולת המיועדת להטמנה, כך שמכל טון פסולת שייכנס בשערי המתקן רק חצי טון יועבר להטמנה והשאר ישמש לתוצרי מחזור (כגון: נייר, פלסטיק, מתכות), להפקת קומפוסט איכותי לחקלאות ולייצור חשמל מביוגז (גז טבעי "ירוק"). כל זאת, תחת התקנים המחמירים ביותר ובסביבת מבנים סגורה למניעת ריחות.

המתקן יוקם תחת התקנים המחמירים ביותר ויהיה נתון לפיקוח צמוד של המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, כחלק מקידום הקמת המתקן נערך על ידי אנשי מקצוע תסקיר מקיף בנושא השפעה על הסביבה לגבי כל ההשפעות האפשריות של המתקן אשר פתוח לעיון הציבור. התסקיר נערך תוך יישום התקנים המחמירים ביותר אשר נבחנו ואושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. במקביל נערכו תאומים עם כל גורמי הרגולציה בישראל, לרבות רשות המים, חברת החשמל, משרד הבריאות ורשות הניקוז.

המשרד להגנת הסביבה החליט, בין היתר, על הקמת צוות מלווה מקצועי שילווה את פעילות המתקן בתקופת ההקמה, ההרצה והתפעול, ויפקח עליה. בנוסף המתקן יהיה מחויב ברישיון עסק מלא ויהיה נתון לפיקוח הרשויות השונות.

יובהר, כי במתקן לא תבוצע כלל שריפה של פסולת מכל סוג שהוא.

תנועת משאיות קיימת באזור כבר כיום, הן בשל קיומם של מתקנים אחרים (מתקן השפד"ן, מתקן התפלה שורק, אזור התעשייה, ועוד) והן בשל קיומה של תחנת מעבר ישנה לטיפול בפסולת ביתית (ליד מתחם ה-1000) אליה נאספת כיום כל הפסולת של העיר ראשון לציון. לפיכך, תוספת התנועה אינה משמעותית. כמו כן התנועה תתבצע בכבישים ראשיים ובין עירוניים, לא תיכנס לשום שכונה או יישוב קיים, ותהיה בריחוק משמעותי מיישובי הסביבה ומשכונות מגורים. הכניסה למתקן עצמו תהיה בצמוד למתקן השפד"ן, גם היא במרחק רב מבתי תושבים.

לסיכום, לא ייווצרו מטרדי רעש, ריח או זיהום כלשהו מתנועת המשאיות.

תנועת משאיות קיימת באזור כבר כיום, הן בשל קיומם של מתקנים אחרים (מתקן השפד"ן, מתקן התפלה שורק, אזור התעשייה, ועוד) והן בשל קיומה של תחנת מעבר ישנה לטיפול בפסולת ביתית (ליד מתחם ה-1000) אליה נאספת כיום כל הפסולת של העיר ראשון לציון. כאמור המתקן לא צפוי לייצר תוספת תנועה משמעותית של משאיות. על פי בדיקות המומחים, התוספת השולית של משאיות לא תיצור פקקי תנועה או עמוסים כלשהם. כמו כן יינקטו כל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים מבחינה תכנונית על מנת להבטיח שלא יהיו עומסים חריגים או סכנה כלשהי למשתמשי הדרך.

התנועה מיישובי הסביבה תתבצע בדרכים ראשיות ובין עירוניות ולא בקרבה לבתי מגורים.

המתקן יוקם בהשקעה חסרת תקדים של מאות מיליוני ₪ ובטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם למניעת ריחות וזיהום אויר. חברת זירו וויסט התחייבה ליישם במתקן את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר למניעת ריחות הכוללת טיפול בכל השלבים במבנים סגורים ובתת לחץ באופן המונע פליטת ריחות. האוויר נשאב מהמבנים ולאחר מכן עובר תהליך ניקוי יסודי באמצעות מסננים כימיים וביולוגיים למניעת כל חשש לזיהום אוויר או ריחות.

כמו כן, עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה, נערכה בדיקה יסודית לגבי פליטת ריחות מהמתקן. ממצאי הבדיקה גם הם מעידים על כך שלא תהיה חריגת ריחות מפעילות המתקן.

בנוסף, תבוצע תכנית ניטור מחמירה לריחות אשר תופעל הן בשלבי ההרצה והן באופן שוטף בתקופת התפעול, ותאפשר לנטר את הפליטות מהמתקן ולהבטיח עמידה בקריטריונים הנדרשים.

כל מערכות הטיפול בפסולת של המתקן ממוקמות בתוך מבנים סגורים והמתקן אינו צפוי לייצר רעש חריג מחוץ למבנים אלה. לצורך הזהירות בוצע גם חיזוי רעש אשר הוכיח שלא תהיה חריגה מהקריטריונים הקבועים בחוק והנושא אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. כאמצעי בטחון, יבוצעו מדידות רעש בעת ההרצה וההפעלה על מנת לוודא כי מתקיימת עמידה בקריטריונים המקובלים.

המתקן אינו אתר לאחסון דלקים, והיקף הביו-גז (גז טבעי) שייאגר בו הינו קטן ונועד לשימוש באתר בלבד. בנוסף לכך, המתקן ימוגן באמצעים מחמירים ביותר בהתאם לדרישות פיקוד העורף.

על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, ובהתאם למתודולוגיה המקובלת להערכת סיכונים, נבדקו תרחישים לאובדן תכולה או לפגיעה במיכל הביו-גז. מהבדיקה עולה כי גם במקרה המחמיר ביותר של אובדן תכולה מלא לא צפויה השפעה כלשהי על הישובים הסמוכים.

 

המתקן מוקם כידוע בצמוד למתקן השפד"ן הקיים. במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה נבחנו כל המרכיבים הסביבתיים באתר התוכנית. כמו כן, התוכנית מקודמת בשיתוף ובתיאום עם רשות הטבע והגנים ומלווה ע"י צוות נרחב של יועצים אקולוגיים. בשטח התוכנית לא נמצאו גאופיטים (צמחים עם פקעות) הנדרשים בהעתקה. טרם תחילת העבודות בשטח יתאפשר מעבר בעלי חיים לשטחים הפתוחים הסמוכים עפ"י הנחיות רשות הטבע והגנים ובתיאום עימה ולאחר תחילת פעילות המתקן ייושמו אמצעים למניעת פגיעה בבעלי החיים בסביבת המתקן ולשימור סביבת המחיה הטבעית שלהם.

כלל המשטחים התפעוליים ורצפת המתקנים המתוכננים תיבנה מחומרים אטומים אשר ימנעו סיכון לזליגת שפכים ומזהמים לפני הקרקע וחלחולים למי התהום. מי נגר מגגות ומשטחים פתוחים ללא זיהום יופנו למערכת הניקוז, אשר תכלול אזורי השהייה לצורך חלחול מי הנגר בתוך שטח האתר.

כלל השפכים, התשטיפים ומי השטיפה במתקן יופנו לטיפול מוקדם מתקדם תוך שימוש בטכנולוגיות המיושמות במתקנים המתקדמים בעולם, טרם הזרמתם למתקן לטיהור השפכים בשפד"ן.

תוכניות המתקן לטיפול בתשטיפים אושרו על ידי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.