חזון

זירו ווייסט רואה עצמה כשותפה אסטרטגית של המדינה ביישום מדיניות הממשלה לצמצום היקפי ההטמנה וטיפול ירוק ומתקדם בפסולת עירונית ומתחייבת

לתת שירות מתקדם וירוק לטובת מדינת ישראל והדורות הבאים.

המתקן עתיד להשתלב במרקם ובמרחב העירוני תוך הקפדה ושמירה על ערכי הטבע ובעלי החיים בסביבה ועל פי סטנדרטים בינלאומיים ורגולציה המחמירה

של המשרד להגנת הסביבה.