דברי הסבר למתקן מיון

חברת זירו ווייסט, בהובלת המשרד להגנת הסביבה, מקימה בימים אלו מתקן חדשני ואקולוגי למיון ולטיפול בפסולת, כחלק מיישום תכנית אסטרטגית לאומית לצמצום היקפי הטמנה וטיפול ירוק בפסולת עירונית. המתקן מוקם במסגרת התכנית הלאומית של מדינת ישראל, בהובלה של החשב הכללי והמשרד להגנת הסביבה. במתקן ייעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות המיושמות בעולם הן מבחינת ניצול הפסולת כמשאב והן בהיבט של מניעת מפגעים סביבתיים. במתקן לא תבוצע כלל שריפה של פסולת מכל סוג שהוא ולכן לא ייפלט לאוויר עשן

המתקן המתוכנן הינו מתקן סגור ולפיכך האוויר נפלט בצורה מבוקרת לאחר טיפול דו שלבי על ידי סקראבר ופילטר ביולוגי. המתקן תוכנן בסטנדרטים בינלאומיים מחמירים ביותר, וכולל מערכות מתקדמות לטיפול באוויר ומניעת ריחות. 

המתקן מיועד לשרת את יישובי הסביבה כפתרון קצה לפסולת הביתית המיוצרת במרחב העירוני. האתר ממוקם בסמוך למפעל השפד"ן, ממערב לכביש 4 ומדרום למחלף מבוא איילון.

הגישה למתקן  מכיוון דרום –  דרך מחלף עין הקורא, כביש 4311 וכביש שיוקם ע"י היזם בתוואי שנקבע ע"י המדינה. דרך הגישה עוברת בשלושה מרחבי תכנון מקומיים : גלילי, ראשל"צ ושורקות והיא משרתת מספר תשתיות לאומיות המצויות ומתוכננות בסביבת המתקן.

המתקן עתיד לקלוט ולטפל בכ - 400 אלף טון פסולת עירונית בשנה ותוצרי המפעל יכללו חומרים ברי מיחזור לשימוש חוזר (פלסטיק, קרטון, נייר, זכוכית, מתכות), קומפוסט לשימוש חקלאי ויצור חשמל מביוגז.